Petr Petržílek

A klima prioritou vlády rozhodně nebude ...

Nemusíme žít a čekat celá tisíciletí. Během několika málo let nás opět nenadále zaskočila v pořadí třetí tisíciletá povodeň kromě každoročních staletých povodniček. Místo pod Beskydy nebo ve středních Čechách tentokrát pod Jizerkami na Frýdlantsku. Město Frýdlant zaplavila říčka Smědá, někde až do výše 3,5 m, stejně tak Nisa Lužická v Hrádku n. Nisou a v Chrastavě. Vysokou vodu má i Jizera. Rozvodnila se říčka Kamenice pod Lužickými horami. Voda se nevyhnula Chřibské ani Jetřichovicím. Zatopené je Hřensko. Staleté záplavy hlásili na Ploučnici v Kunraticích, v Mimoni a na Ploužnici v Ralsku. Protrhnul se leknínový Holanský rybník u České Lípy.

9.8.2010 v 8:27 | Karma článku: 5.47 | Přečteno: 1943 | Diskuse

Petr Petržílek

Ropná katastrofa v The Gulf of Mexico – konec fosilní ekonomiky?

P. Krugman se domnívá, že „pokud by měl únik ropy v Mexickém zálivu pokračovat po dlouhou dobu, bude to strašlivá hrozba pro celý svět. Al Gore zažije velký comeback a Američané se konečně probudí ze své lehkomyslnosti, pokud jde o naléhavost řešit problematiku životního prostředí, a to urychleně. Takže celé toto drama přináší i velkou naději.“

11.6.2010 v 12:01 | Karma článku: 9.96 | Přečteno: 2488 | Diskuse

Petr Petržílek

Perspektiva využívání obnovitelných zdrojů v ČR

V České republice máme velmi kvalitní zákon o podpoře výroby zelené elektřiny a naopak chybí zákon o podpoře úspor a tepla z obnovitelných zdrojů (OZE). Potenciál výroby primární energie z obnovitelných zdrojů (k roku 2050) je největší při využití biomasy (280 PJ) a geotermální energie (220 PJ), přičemž využívání energie Země může na rozdíl od biomasy v druhé polovině tohoto století vzrůst ještě na dvojnásobek předpokládaného stavu roku 2050. Zatímco pro využívání energie vody a větru nejsou přírodní podmínky v ČR příliš příznivé, ostatní obnovitelné zdroje by mohly v budoucnu nahradit veškeré fosilní zdroje pro výrobu elektřiny a tepla. V kratší perspektivě je ale nutné při výrobě elektřiny počítat ještě s jádrem a při výrobě tepla se zemním plynem.

24.5.2010 v 10:05 | Karma článku: 5.46 | Přečteno: 2385 | Diskuse

Petr Petržílek

Štěstí a HDP

Novým nevídaným jevem je, že nastartování ekonomiky a růst HDP neváže tvorbu nových pracovních míst. Příkladem může být USA. To, že Ameriku postihuje nezaměstnanost více než jiné státy, členy OECD, ačkoliv její pokles – jakkoli nespolehlivého ukazatele – HDP je menší než jinde na Západě. Jinak řečeno, poprvé je během recese vývoj HDP v nesouladu se změnami týkajícími se lidí bez práce, případně polozaměstnaných či pracujících chudých. Occunův zákon a ostatní ekonomické teorie selhávají.

19.5.2010 v 16:07 | Karma článku: 6.12 | Přečteno: 1919 | Diskuse

Petr Petržílek

Povodně - takhle se nic nezmění

Ukazuje se, že samotná technická opatření, jako je zpevňování koryt (2009 Bečva – dokonce v tvaru lichoběžníku), či budování nádrží a poldrů, sami o sobě větším škodám v důsledku povodní nezabrání. Tato opatření je nezbytné kombinovat se zvyšováním retenční schopnosti krajiny. Jedná se především o meandrující koryta, obnovu lužních lesů, využití nivních luk k rozlivu, hrazení lesních bystřin, zvyšování hydrologické stability lesů zákazem holosečné těžby a lepší věkovou a druhovou diverzifikací, rozčleňování zemědělské krajiny mezemi, hájky a remízky. Taktéž pomůže obnova a budování malých a drobných vodních nádrží, resp. rybníků. Dešťové vody v urbanizované krajině musíme přestat kanalizací odvádět do koryt, ale nechat je vsáknout do půdy. Způsobů, jak to zajistit je řada, jen jednejme! Vláda musí napříč rezorty připravit plán financování těchto opatření a Podniky povodí musí upustit od plánování megalomanských přehrad a průplavu Dunaj-Odra-Labe a začít plánovat opatření v souladu s přírodou.

18.5.2010 v 13:26 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 1834 | Diskuse

Petr Petržílek

Do roka a do dne, hyn se ukáže ….

Martin Hekrdla, ačkoliv si jeho komentářů jindy nesmírně vážím, tentokrát přestřelil, když mou kritiku Martina Bursíka spojil s lobbingem nadnárodních energetických společností ve svém článku „Ne poprvé, ne naposledy“ (Právo, 4.5.2010). Nikdy jsem netvrdil, že problém globálního oteplování je přehnaný. Vždy jsem tvrdil pravý opak. Myslím si, že neúspěch postkodaňských jednání může mít pro lidstvo fatální důsledky. A i když některé chybné zprávy, zejména o tání himálajských ledovců, podlamují úsilí po dosažení globální dohody, nemohou být důvodem pro ignoranci významu klimatických změn pro budoucnost Země. Pochybovači, jakým je i náš prezident, mají pravdu v tom, že je v této otázce řada nejistot, ale mýlí se, když prohlašují, že právě ony jsou důvodem pro nečinnost. Do roka a do dne bychom měli vědět, zda v mezinárodním společenství nakonec převládne konsenzus a sebezáchovný pud.

10.5.2010 v 11:30 | Karma článku: 6.37 | Přečteno: 2008 | Diskuse

Petr Petržílek

Británie: rozhoduje se o osudu EU

V nadcházejících parlamentních volbách se rozhodne o dlouhodobém vývoji naší země, podobně jako je tomu ve Spojeném království. Velký vliv na dění u nás má i volební klání v Maďarsku a na Slovensku, jakož také převrat v Kyrgyzstánu, který ukázal, že jsou i jiné cesty, jak zásadně ovlivnit vývoj v určité zemi. Je to daleká Střední Asie, ale další dramatický vývoj Velké recese, hlavně v jejím rámci dlouhodobá nezaměstnanost, může i u nás dostat nakonec lidi do ulic a na barikády, policii přimět k tomu, aby přešla na stranu demonstrantů či povstalců. ČSSD by měla, podobně objasňovat voličům co asi čeká Británii, Evropu a svět v případě vítězství TORYŮ, kteří opustili Evropskou lidovou stranu kvůli jejím federalistickým ambicím, ovlivněným fiskálními krizemi v Řecku, Španělsku, Portugalsku apod. Totéž udělala ODS k radosti Hradu. Už v listopadu 2009, když už bylo zřejmé, že "Lisabonská smlouva" bude ratifikována před volbami v Británii, vypracoval Cameron novou politiku vůči Evropě a tudíž i vůči Česku. Vypadá to na případné výbušné spory s dalšími členy EU. Podle průzkumů dává přes 40% budoucích konzervativních kandidátů přednost buď zásadnímu přehodnocení britského členství v EU, nebo přímo odchodu z Unie. Toryové zdá se jen odrážejí veřejné mínění, masírované deníky, jako Mudrochův SUN či DAILY MAIL, které se ani neobtěžují tím, že by si platili dopisovatele v Bruselu.

5.5.2010 v 15:13 | Karma článku: 8.10 | Přečteno: 2037 | Diskuse

Petr Petržílek

Národní park Šumava

Když se ty jednotlivé věci, jména a výměry, názory a jiné smyslové vjemy vespolek o sebe třou, v laskavých posudcích jsouce opravovány a s nezávistivým užíváním otázek a odpovědí, tu konečně vyšlehne oheň poznání a rozumu o každé jednotlivé věci. Platón: Dialogy (7)

23.4.2010 v 15:20 | Karma článku: 6.96 | Přečteno: 1773 | Diskuse

Petr Petržílek

Konečně bude ekologie v USA prioritou. U nás, jen když vyhraje ČSSD

Ekologie v USA musela počkat na jadernou dohodu a reformu zdravotnictví. Z prohlášení amerického prezidenta Barracka Obamy o stavu Unie je zřejmé, že tento rok půjde o prioritu číslo jedna. Obama plánuje v Senátu prosadit klimatickou legislativu –„komplexní energetický návrh zákona se stimuly, které čistou energii učiní nejvíce výnosným druhem energie v Americe“.

13.4.2010 v 12:11 | Karma článku: 8.92 | Přečteno: 2366 | Diskuse

Petr Petržílek

K tématům spojeným s obnovou Elektrárny Prunéřov

Vážení čtenáři mého blogu, považuji za nutné Vás seznámit s odlišností mých postojů od názorů Martina Bursíka, jak vyplynuly z OVM dne 21.3.2010 ve věci retrofitu Elektrárny Prunéřov II. Předvolební manipulace SZ s fakty dle mého názoru přesahuje myslitelnou úroveň. Vždy jsem byl toho názoru, že Zeleným jde o životní prostředí a zdraví občanů, jen mají poněkud radikálnější řešení. Nejsem si jistý, zda jsem se v nich nezmýlil. Posuďte prosím sami, zda zneužívají zelená témata k předvolebnímu vymývání našich mozků, či zda to myslí s kvalitou života a životního prostředí vážně. Vedle Temelína je toto druhá klíčová věc, kde se naše názory (byť pod stejnou vlajkou ochrany životního prostředí) zcela míjejí.

22.3.2010 v 16:12 | Karma článku: 12.32 | Přečteno: 1993 | Diskuse

Petr Petržílek

160. výročí TGM

oslavili jsme další jubileum. Vzpomínáme na velkého muže českých dějin, člověka vzdělaného, niterně spojeného s duší národa, se smyslem pro vnitřní opravdovost a čestné jednání, pro právo rovné pro všechny bez ohledu na rasu, národnost, pohlaví nebo sociální postavení. Proto jeho představa demokracie byla spjata s ohledy sociálními a humanitními. Tyto ideály dal do vínku znovuzrozenému česko slovenskému státu. První kroky nového státu předznamenávají jeho další směřování. A byly to velké sociální reformy, které určovaly vnitřní směřování státu. Ve 30. letech nástupu totalitních režimů na všech světových stranách se Masarykovo Československo stalo ostrovem demokracie sociální a humanitní v moři bezpráví. Jeho demokratičtí západní spojenci ho v pudu sebezáchovy předhodili jako úplatek žlutohnědé bestii. Bohužel. Následovala mnohá desetiletí abonovaná mocí zla.

8.3.2010 v 15:30 | Karma článku: 7.01 | Přečteno: 1893 | Diskuse

Petr Petržílek

Potáhne světovou ekonomiku dolů Peking II.

S ohledem na zájem čtenářů o tuto problematiku, mi dovolte ještě několik poznámek. Poslední desetiletí otřáslo dominancí Západu. Evropa zaostává hospodářsky, navíc se nedokáže chopit ani tak jasných úkolů, jako je třeba nutnost potlačit islámské teroristické sítě na starém kontinentě. Ekonomický hegemon, kterým je Čína, se zase podobá Japonsku v 80. letech, kdy velký nástup byl nakonec ukončen dlouhým obdobím stagnace, které se projevuje podnes a veřejný dluh je největší na světě, činí kolem 200% HDP.

17.2.2010 v 0:00 | Karma článku: 7.46 | Přečteno: 1805 | Diskuse

Petr Petržílek

Potáhne světovou ekonomiku tentokrát dolů Peking?

Světové hospodářství po Armagedonu odstartovaném pádem Lehman Brothers začala na jaře 2009 projevovat změny, které dávaly naději, že z toho nebude Velká deprese. Za jednu z hlavních příčin krize, jež začala v létě 2007, se všeobecně uvádí to, že centrální banky v čele s FEDem chrlily do ekonomiky spoustu financí za existence mimořádně nízké úrokové míry. A Joe Stiglitz také proto tvrdí, že se připravuje nový malér, zřejmě ještě horší, a to vinou finanční, jak oligarchie, tak byrokracie v čele s centrálními bankéři. Někteří jsou z toho značně nervózní, např. šéfové Bank of England a Bank of Canada. Nicméně je pravda, že masivní rozpočtové injekce a mimořádná opatření centrálních bank začala zabírat a akciové trhy ožily, jenomže jak dlouho to vydrží?

16.2.2010 v 12:10 | Karma článku: 12.28 | Přečteno: 2176 | Diskuse

Petr Petržílek

Zvládne to Zapatero?

Je nezodpovědné dráždit Evropany žvaněním, že už mají Velkou recesi za sebou, když roste počet lidí, kteří by chtěli, ale nemohou pracovat. HDP jde sice neviditelně nahoru, ale pověstné světlo v tunelu, pokud jde o zaměstnanost, není vidět. Poukazy na zdiskreditovaný ukazatel HDP vyvolává vztek hlavně u zaměstnanců, kterým se v noci zdává, že ráno mohou patřit mezi nezaměstnané.

4.2.2010 v 11:35 | Karma článku: 8.72 | Přečteno: 2002 | Diskuse

Petr Petržílek

Státníci v Kodani a magnáti v Davosu – peníze na prvním místě

Když se nejvlivnější deník světa rozhodl v den zahájení summitu v Dánsku uveřejnit velký hlavní článek s nadpisem, zda oligarchie je schopna připojit se účinně k úsilí osvícených politiků a veřejnosti zachránit přírodu a zlidštit umělé prostředí člověka, pak to rozhodně není žádná náhoda. Autor je z University of California a proslul bestsellerem "Collapse", který se považuje za jednu z nejdůležitějších podpor idejím, které propaguje mj. Al Gore.

18.12.2009 v 8:20 | Karma článku: 6.90 | Přečteno: 1966 | Diskuse

Petr Petržílek

V Čechách prozření, v Kodani zataženo

Jaký to zázrak! Dnes vyšel průzkum STEMu, který i po letitém vymývání mozků panem prezidentem ukazuje, že bohdá nebude, aby český národ rozum ztrácel. 80% Čechů je přesvědčeno, že ke globálnímu oteplování dochází a většina z nich si myslí, že příčinou je lidská činnost. Selský rozum, pane Klausi, si umí spočítat, že skleníkové plyny ukládané milióny desítek let v podobě fosilních paliv není možné během sta let rozvoje kapitalismu spálit a náhle vrátit do ovzduší. Co je ale velmi příjemné překvapení je, že 75% Čechů, Moravanů a Slezanů chce, aby se ČR zavázala ke snižování emisí skleníkových plynů, i kdyby to znamenalo, že si budou muset znovu utáhnout opasky. Jak ale potom českému národu vysvětlíme, že vůle k takové redukci na mezinárodním poli selhala. Kodaňský krach předznamenává kadidlový rozměr boje proti globálnímu oteplování v klerikálních zemích, ale co my?

17.12.2009 v 15:47 | Karma článku: 6.76 | Přečteno: 2664 | Diskuse

Petr Petržílek

Přestřelená zelená politika škodí klimatu

Špatně nastavená zelená politika někdy negativně ovlivňuje pokrok v boji proti změnám klimatu. Jsou to například příliš velké ústupky místním zemědělcům, které brání dovozu levnějších a efektivnějších biopaliv, nebo dotace zaměřené pouze na výchozí suroviny, nikoli na vyvíjení modernějších technologií. U nás markantním příkladem je přestřelená podpora fotovoltaické elektřiny.

16.12.2009 v 9:35 | Karma článku: 8.52 | Přečteno: 2134 | Diskuse

Petr Petržílek

Překročme stín kapitalizmu – ukazatel HDP!

HDP je od 30. let minulého století standardní referenční hodnotou, podle níž se hodnotí celková vyspělost státu. Už několik let však odborníci upozorňují na fakt, že hodnocení založená pouze na hodnotách HDP jsou zavádějící a nejsou s to plně obsáhnout realitu v celém jejím rozměru.

1.12.2009 v 13:18 | Karma článku: 6.93 | Přečteno: 2258 | Diskuse

Petr Petržílek

V předvečer pražského kongresu PES a kodaňského summitu OSN

Příští týden proběhnou hned dvě významné akce, které se budou zabývat klimatickými změnami. V Praze zasedá kongres Evropských socialistů a hned nato v Kodani proběhne vrcholný summit OSN ke klimatickým změnám, který by měl říci, jak bude svět postupovat poté, co vyprší platnost Kjótského protokolu. Bohužel najdou se zpochybňovači klimatických změn, kteří odkazují na výsledky aktuálních měření, popřípadě na manipulaci s nimi. K tomu dodávám, nechť si tito lidé zajdou pro srovnání na některý z pevninských ledovců.

30.11.2009 v 14:10 | Karma článku: 5.17 | Přečteno: 1920 | Diskuse

Petr Petržílek

Lze počítat v dlouhodobých vizích s kapitalizmem?

Nebo ještě lépe řečeno, odstraní další finanční krize kapitalizmus? Nelze určitě s jistotou tvrdit, že zrovna ta příští krize bude doprovázena umíráčkem existujícího systému. Kay, který je zástupcem Martina Wolfa ve FT, se domnívá, na rozdíl od mnoha jiných názorů, že bankrot Lehman Brothers byl "triumph of capitalism, not a failure". Kolektivní prognóza CIA, DIA a dalších 14 zpravodajských služeb "Global Trends 2025" se zánikem kapitalismu nepočítá, počítá pouze s velkým oslabením globální hegemonie Ameriky. V reálu to znamená, že trh přežije, kapitalismus se ale může přeměnit natolik, že budou spory, zda to ještě je současný systém. Sám termín "kapitalismus" se může i nemusí do roku 2025 zcela zdiskreditovat. To bude věc vkusu lidstva za 15 let, které bude ovšem prožívat pokračující devastaci přírody.

27.11.2009 v 17:49 | Karma článku: 9.32 | Přečteno: 2117 | Diskuse
Počet článků 205 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1246
Jsem právník a ekonom. Před volbami jsem pracoval ve funkci náměstka ministra životního prostředí a později jako ředitel poradců předsedy vlády. Přednáším též na Vysoké škole finanční a správní právo a ekonomiku udržitelného rozvoje. T.č. veřejně vystupuji v roli stínového ministra životního prostředí za ČSSD. Sociálním demokratem jsem od počátku roku 1990, kdy jsem stranu pomáhal obnovit. Jsem ženatý a mám dvě děti. Bližší informace též na www.petrzilek.cz nebo www.cssd.cz.

Najdete na iDNES.cz